Skip to content

Текущи проекти

С какво може да ви помогне Active Share Bulgaria?

Active Share Bulgaria ЕООД помага на различни европейски фирми и хора да открият потенциала на България.

Поради българският ни произход, широката ни мрежа от контакти, както и връзката ни между Швеция, България и страните от Европейският съюз, Active Share може да бъде вашият път към нови възможности.